0 - logo SBWC-01 1 siteicon

Kosten

De kosten voor een lidmaatschap bestaan uit een bijdrage per jaar. De contributie is vastgesteld op € 20,-.

Het lidmaatschap is voorwaarde voor deelname aan de Nosings and Tastings…..

Per Nosing&Tasting  wordt een bedrag in rekening gebracht, meestal €25, maar dat is mede afhankelijk van het thema en het uitnodigen van gastsprekers. Voor dat bedrag kunnen we beschikken over een locatie, drinken we 4, 5 of 6 drams en eten we een eenvoudig hapje.

Voorafgaand en na afloop van elke N&T kan er uiteraard iets worden genuttigd bij onze gastheer, maar deze kosten zijn uiteraard voor rekening van de betrokken leden en nadrukkelijk niét voor de clubkas!

Voor de organisatie van elke proeverij is het handig als wij het aantal deelnemers weten. We verzoeken u daarom om zich voor elke tasting aan te melden bij de secretaris. De betaling kán contant voor aanvang van de proeverij, maar liever zien wij een betaling per bank. De IBAN van de club is NL62RABO0157867021.

Het jaarlijkse eindfeest, een combinatie van een veiling van de N&T-“restanten” en een proeverij dient afzonderlijk betaald te worden.