0 - logo SBWC-01 1 siteicon

Kosten

De kosten voor lidmaatschap betreft een jaarlijkse bijdrage, vastgesteld op € 25,-.
Lidmaatschap is voorwaarde voor deelname aan de nosings and tastings.

De kosten voor een nosing and tasting is vastgesteld op een bedrag van €30, maar is mede afhankelijk van het thema en eventuele aanwezigheid van een gastspreker. Met dit bedrag kunnen we beschikken over een locatie en drinken we 4, 5 of 6 drams vergezeld met een eenvoudig hapje.

Voorafgaand en na afloop van elke N&T kan er iets worden genuttigd bij onze gastheer Aan Ut Water, maar deze kosten zijn geheel voor rekening van de betrokken leden!

Omwille van de organisatie is het handig als wij het deelnemersaantal voorafgaand aan de nosing and tasting. We verzoeken u daarom om zich voor elke tasting aan te melden bij de secretaris. De betaling kán contant voor aanvang van de proeverij, maar liever zien wij een betaling per bank. Hieronder vindt u de bankgegevens. Graag het nummer van de tasting vermelden in de beschrijving.

IBAN NL62RABO0157867021
t.n.v. Seabottom WhiskyClub

 

Voor het jaarlijkse eindfeest, een combinatie van een veiling van de nosing and tasting “restanten” en een proeverij, wordt een afzonderlijke uitnodiging verstuurd aan de leden. Deelname aan de veiling is alleen toegestaan voor betalende leden, +1’s zijn welkom om deel te nemen aan de nosing and tasting.