0 - logo SBWC-01 1 siteicon

Privacyverklaring

De SBWC verzamelt NAW gegevens. Hieronder vallen voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, emailadres en woonadres. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Aanvullend verzamelt de club boekhoudkundige gegevens over betalingen en deelname aan nosings & tastings.

Indien u van mening bent dat er ten onrechte data van u worden bijgehouden, dan verzoeken wij u dat per ommegaande aan het bestuur te melden via secretaris@sbwc.nl

Wij gebruiken de bij ons bekende emailadressen voor het versturen van uitnodigingen en herinneringen. Wij zullen hiervoor vanwege privacy BCC verzending gebruiken.